Spoedgevallen (Pijnklachten)

Uiteraard niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Bijvoorbeeld  een uitgevallen vulling, losse (nood-)kronen of -bruggen is/zijn geen spoedgevallen, maar eenonhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of losse tand, een nabloeding of na tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden. Over het algemeen de volgende situaties kunnen als spoedgevallen gezien worden:

  • Acute pijn aan tand of kies, waarbij de gewone pijnstillers onvoldoende werken
  • Zwelling (al dan niet met pijn) aan de wang, tandvlees of lip
  • Nabloeding na de extractie van een tand of kies
  • Uitgevallen, gebroken of uitgeslagen tand(en), bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval of sport

Voor dergelijke (pijn)klachten kunt u tijdens de werkuren direct met ons contact opnemen via de telefoonnummers: 015-2121580 en 015-2132701, wij proberen u dan dezelfde dag nog een afspraak te geven. Deze regeling geldt voor onze reguliere patiënten, d.w.z. patiënten die 2x per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.

‘s avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met 070-2040010. Zij kunnen u vertellen welke tandarts op dat moment dienst heeft, en zullen u naar hem of haar verwijzen.