Behandelingen

De halfjaarlijkse controle, is een algemene check up van de status van uw gebit. Het is sterk aan te raden dat u om het half jaar bij ons een afspraak maakt om uw gebit na te kijken en beoordelen hoe de situatie in de mond zich ontwikkelt. Daarbij wordt gekeken naar de stand en toestand van de elementen, het tandvlees en eventueel de kaken. Het verwijderen van tandsteen is niet onderdeel van de controlebehandeling, maar wordt in zijn algemeenheid wel na de controle uitgevoerd. Mocht de hoeveelheid tandsteen van dien aard zijn dat deze niet binnen een acceptabel tijdbestek kan worden verwijderd of er urgenties zijn waarbij grondig ingrijpen noodzakelijk is, dan wordt u doorverwezen naar de mondhygiënisten of zo nodig naar de parodontologen voor een nadere afspraak.

Het beleid is om de 2 jaar ( vier bezoeken ) digitale foto’s te maken van uw gebit. De zogenaamde bitewings. Dit zijn foto’s van het zijaanzicht van uw gebit en deze zijn noodzakelijk om de situatie tussen uw tanden te analyseren alsmede de stand van de zaken beneden het tandvlees te bekijken die beiden buiten het zichtveld van de tandarts vallen. U kunt deze foto’s op eigen risico weigeren, echter dan valt de tandarts ook niets te verwijten als er zaken niet tijdig gesignaleerd worden.

Tandarts in Delft